GARANTI

Dansk Håndværk Garantiordning
Som medlem af Dansk Håndværk er du omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning. Ordningen har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder, der er medlem af Dansk Håndværk.

Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved at lave det udførte arbejde (op til kr. 100.000,00 pr. sag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn - eller i helt særlige tilfælde domstolene.

For at garantiordningen kan finde anvendelse, skal Dansk Håndværk forinden den egentlige ankenævnsbehandling, have haft mulighed for at søge sagen løst.

Som medlem af lauget, kan du være sikker på at vi tager kunde-tilfredshed og kvalitet alvorligt, og du får råd og vejledning af en fagmand. medlem af Jyske laug